Thỏa thuận người dùng dịch vụ – Masscom

03/11/2020
Nguời đăng: admin

“Thỏa thuận cấp phép người dùng ” này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) là giữa bạn (cá nhân hoặc đơn vị) và Shenzhen Lagenio Communication Technology Co., Ltd được đại diện bởi Công ty cổ phần Masscom Việt Nam (sau đây gọi là “Masscom”). Thỏa thuận pháp lý đạt được bởi phần mềm do bên sở hữu và được cung cấp cùng với “Thỏa thuận” này tới người dùng cuối. Nó bao gồm phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính và hoặc bao gồm phương tiện, tài liệu in và tài liệu điện tử (sau đây được gọi là “phần mềm”) liên quan đến việc bạn sử dụng thiết bị của Masscom dưới thương hiệu Masstel. Việc sử dụng thiết bị này hoặc phần mềm được cài đặt sẵn sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn nên đọc kỹ thỏa thuận này với người giám hộ của mình và được sự đồng ý của người giám hộ. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, hãy ngưng sử dụng thiết bị hoặc phần mềm.

 1. Cấp phép

Masscom cấp cho bạn các quyền sau đây. Tiền đề là bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Bạn có thể cài đặt, sử dụng, truy cập, hiển thị và chạy một bản sao của “phần mềm” này trên thiết bị cục bộ của bạn hoặc lưu trữ trên phương tiện lưu trữ vĩnh viễn khác. Và mỗi lần sử dụng được giới hạn cho một máy tính hoặc một thiết bị di động tại một thời điểm. Phần mềm này có thể không được sử dụng trên mạng cùng một lúc giữa nhiều máy tính hoặc thiết bị khác. Bạn có thể lưu bản sao của “phần mềm” trong máy ở dạng có thể đọc được, nhưng chỉ cho mục đích sao lưu.

Một số mục nhất định của “phần mềm” phải tuân theo giấy phép nguồn mở. Các điều khoản của giấy phép nguồn mở có thể bao gồm một số điều khoản của thỏa thuận này.

Một số chức năng của “phần mềm” này cần được sử dụng cùng với các thiết bị cụ thể của Masscom. Nếu bạn chưa có thiết bị kết nối thành công, bạn sẽ không thể sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả một số chức năng và không thể tận hưởng một số dịch vụ mà chúng tôi được cung. Masscom đặc biệt lưu ý đến bạn rằng số lượng thiết bị kết nối đến “phần mềm” này là hạn chế và do chúng tôi chỉ định.

 1. Bảo lưu quyền và quyền sở hữu

Masscom bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong thỏa thuận này. “Phần mềm” này được bảo vệ bởi bản quyền và luật sở hữu trí tuệ. Masscom hoặc các nhà cung cấp sở hữu bản quyền “phần mềm” và các quyền sở hữu trí tuệ khác. “Phần mềm” chỉ được cấp phép sử dụng, không được bán hoặc chuyển nhượng

 1. Hạn chế về quyền của người dùng cuối

(1) Hạn chế quyền

Bạn không được thay đổi thiết kế, chỉnh sửa ngược hoặc bóc tách từng phần hay cố gắng khám phá mã nguồn và thuật toán của “phần mềm” này. Bạn không được sửa đổi, vô hiệu hóa bất kỳ chức năng nào của “phần mềm” này hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên “phần mềm” này. Ngoài ra, bạn không được thuê, cho thuê, cho mượn, ủy quyền lại hoặc sử dụng “phần mềm” này để cung cấp các dịch vụ thương mại.

(2) Hạn chế chuyển nhượng

Với vị trí là người dùng cuối, bạn không được chuyển nhượng thỏa thuận này và cấp bất kỳ quyền nào của “phần mềm” này cho người khác với tư cách là bên thứ ba, ngoại trừ các hành vi liên quan đến việc bán hoặc cho, tặng thiết bị đi kèm “phần mềm” này cho bên thứ ba. Việc bán hoặc cho, tặng phải được chuyển giao tất cả các phần của “phần mềm” (bao gồm tất cả các thành phần, phương tiện và tài liệu in, bất kỳ phiên bản cập nhật nào cùng với “Thỏa thuận” này) cho bên thứ ba mà người bán hoặc cho, tặng không thể giữ lại bản sao nào. Việc chuyển nhượng có thể là chuyển nhượng gián tiếp, chẳng hạn như bán hàng ký gửi. Trước khi chuyển giao, người nhận “phần mềm” phải đồng ý với tất cả các điều khoản của thỏa thuận này.

 1. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

(1) Lý do thu thập thông tin

Masscom có thể thu thập thông tin sử dụng cơ bản hoặc thông tin cá nhân từ thiết bị của bạn để phân tích và đánh giá các vấn đề từ đó cung cấp và cải tiến các dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng sản phẩm.

(2) Nội dụng thu thập

 1. Mã nhận dạng duy nhất của thiết bị

Các thiết bị đều được gán một mã nhận dạng duy nhất. Với mã nhận dạng này, thiết bị của bạn có thể đồng bộ hóa email, danh bạ và các dịch vụ khác.

 1. Số thiết bị và kiểu máy

Thông tin trên có thể được thu thập, nhưng sẽ không được lưu trữ. Đồng thời Masscom cũng có thể thu thập thông tin về các trường hợp đặc biệt của thiết bị, chẳng hạn như các trường hợp sự cố thiết bị nhưng sẽ không thu thập thông tin nội dung ứng dụng, chẳng hạn như nội dung e-mail hoặc hồ sơ người dùng.

 1. Thông tin được thu thập bởi các ứng dụng của bên thứ ba

Một số ứng dụng của bên thứ ba có thể cho phép gửi một số thông tin người dùng đến thiết bị cảu Masscom, nhưng Masscom tuyên bố rằng phần dữ liệu này sẽ không liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Đồng thời để thực hiện một số chức năng nhất định, chẳng hạn như các tác vụ liên quan đến lập hóa đơn và thanh toán, Masscom có thể chia sẻ thông tin thu thập phi cá nhân với nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba được chỉ định, nhưng cam kết rằng phần thông tin này sẽ không liên quan đến nhận dạng cá nhân của bạn. Các nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba ở trên sẽ được yêu cầu xử lý thông tin của bạn theo Thỏa thuận bảo mật hoặc Chính sách bảo mật liên quan của Masscom.

 1. Thông tin vị trí

Thiết bị của bạn có thể gửi thông tin vị trí đến Masscom, chẳng hạn như thông tin GPS.

(3) Mục đích thu thập

Masscom sẽ sử dụng thông tin của bạn để xử lý yêu cầu của bạn, cung cấp cho bạn dịch vụ, cung cấp các tính năng và cải thiện trải nghiệm người dùng cho khách hàng sử dụng. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để phân tích nhằm giúp phát triển các tính năng mới hoặc cải thiện chất lượng dịch vụ sản phẩm. Bạn có quyền lựa chọn việc thu thập và chia sẻ thông tin nhất định, hoặc chọn không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng cụ thể.

(4) Tuyên bố về quyền riêng tư

 1. Sử dụng ẩn danh

Trong quá trình sử dụng, bạn không cần phải chỉ ra danh tính thật của mình hoặc cung cấp thông tin cá nhân cơ bản cho Masscom. Tuy nhiên chúng tôi có thể thu thập và lưu thông tin sử dụng mạng dữ liệu được tạo ra trong quá trình sử dụng của bạn nếu cần. Trong trường hợp bạn có thể nhận được yêu cầu hiển thị danh tính thật của mình khi sử dụng ứng dụng của bên thứ ba, Masscom tuyên bố rằng hành vi này không phải là yêu cầu của chúng tôi.

 1. Thu thập thông tin

Sử dụng thiết bị của Mascom chúng tôi có thể thu thập thông tin sau để cung cấp dịch vụ cho người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hiển thị nội dung tùy chỉnh và quảng cáo, kiểm tra, tìm kiếm và phân tích để duy trì và cải tiến dịch vụ, đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống và phát triển các dịch vụ mới.

 1. Dịch vụ phụ bên thứ ba

Masscom có thể thuê nhà thầu phụ bên thứ ba để cung cấp dịch vụ cho người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi email xác thực đăng ký, tin nhắn xác nhận OTP …. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý thông tin cá nhân chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà thầu phụ tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ bảo mật được quy định trong tuyên bố về quyền riêng tư.

 1. Máy chủ lưu trữ dữ liệu mạng

Masscom cung cấp không gian máy chủ để người dùng lưu trữ nội dung dữ liệu không liên quan đến ứng dụng của bên thứ ba và chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không được phép chủ động lấy nội dung dữ liệu của người dùng sao lưu trên không gian máy chủ mà chúng tôi cung cấp.

(5) Quyền riêng tư phụ

Mascom bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên (định nghĩa về trẻ vị thành niên sẽ được xác định theo luật và quy định hiện hành). Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên theo nội dung được mô tả trong “Chính sách bảo mật”. Chúng tôi sẽ không cố tình thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý / ủy quyền rõ ràng của cha mẹ / người giám hộ. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng thông tin thu thập là trái phép nó sẽ được quét và xóa bỏ.

(6) Cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư

Masscom bảo lưu quyền cập nhật các tuyên bố, chính sách về quyền riêng tư trong các bản phiên bản cập nhật, những tuyên bố và chính sách này sẽ có hiệu lực ngay sau khi công bố.

(7) Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả các tiêu chuẩn mà Masscom tuân theo trong việc duy trì quyền riêng tư tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn rằng bên thứ ba và hoặc các đối tác sẽ luôn tuân theo tiêu chuẩn này. Trong một số trường hợp dữ liệu có thể bị rò rỉ do không kiểm soát được hết các yếu tố, chúng tôi sẽ không đảm bảo hoàn toàn hoặc chịu trách nhiệm trong các trường hợp này.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng của bên thứ ba, dữ liệu và thông tin cá nhân được thu thập bởi ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu, hình ảnh, âm thanh và video, hồ sơ sử dụng, v.v.) có thể được gửi đến nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba hoặc nhà thầu phụ của họ. Chính sách bảo mật của Masscom không áp dụng cho những trường hợp này. Để biết rõ hơn về chính sách thu thập thông tin của ứng dụng bên thứ ba vui lòng đọc kỹ chính sách của họ.

 

 1. Gọi và truy cập Internet

 

(1) Chức năng gọi

“Phần mềm” này cung cấp các chức năng cuộc gọi, chức năng cuộc gọi có thể yêu cầu bạn truy cập vào nhà khai thác dịch vụ mạng. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng chức năng cuộc gọi bạn có thể phải chịu chi phí cuộc gọi hoặc chi phí lưu lượng dữ liệu đồng thời chất lượng cuộc gọi của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi một số điều kiện nhất định, bao gồm tính phù hợp và hiệu suất của phần cứng thiết bị với hạ tầng dịch vụ (hạ tầng mạng tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ địa phương).

“Phần mềm” này cũng cung cấp khả năng kết nối cuộc gọi tự động, nếu bạn không muốn sử dụng chức năng này bạn có thể tắt nó bằng cách thiết lập tùy chọn.

(2) Truy cập Internet

Một số chức năng của “phần mềm” này có thể yêu cầu thiết bị truy cập internet. Khả năng tương thích của thiết bị với hạ tầng mạng cung cấp cũng như chất lượng của hạ tầng mạng sẽ ảnh hưởng đén đường truyền dữ liệu internet.

Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng dịch vụ cuộc gọi hoặc dữ liệu mạng của nhà mạng bạn có thể phải trả phí dịch vụ. Chiến lược giá và tiêu chuẩn tính phí của phí dịch vụ sẽ chỉ do nhà khai thác mạng bạn sử dụng xây dựng và bạn sẽ chịu chi phí đó. Masscom từ chối mọi trách nhiệm đối với các tranh chấp về chất lượng mạng hoặc phí dịch vụ trong quá trình sử dụng dữ liệu mạng hoặc cuộc gọi của bạn.

 1. Cập nhật phần mềm

Masscom có thể cung cấp cho bạn hoặc cho phép bạn cập nhật, nâng cấp, bổ sung và các thành phần bổ sung (nếu có) của phần mềm sau ngày bạn nhận được bản sao gốc của phần mềm, bao gồm mọi bản sửa lỗi và dịch vụ cho phần mềm đã cài đặt trước đó, nâng cấp một phần hoặc toàn bộ sản phẩm hoặc thiết bị và cập nhật và các chức năng nâng cao (gọi chung là “cập nhật”) để nâng cao tính năng phần mềm và cuối cùng là nâng cao trải nghiệm thiết bị của bạn. Bản cập nhật này áp dụng cho tất cả các thành phần cập nhật được chúng tôi cung cấp hoặc sử dụng sau ngày bản sao đầu tiên của phần mềm được phát hành đến bạn. Để cập nhật trước tiên bạn phải đảm bảo thiết bị sử dụng là của Masscom và phần mềm đi kèm tương thích với phiên bản cập nhật. Sau khi cập nhật, bạn không thể quay lại phiên bản ban đầu. Các tính năng mới có thể được thêm vào trong phiên bản phần mềm cập nhật và trong một số trường hợp, các tính năng hiện có trên phiên bản cũ có thể bị xóa hoặc vô hiệu hóa.

Chức năng “cập nhật tự động” được định nghĩa là phần mềm tự động thực thi và cài đặt chương trình cập nhật sau khi bạn đồng ý thiết lập bật “cập nhật tự động”. Do đó, khi chức năng “cập nhật tự động” được bật (chẳng hạn như cài đặt mặc định trong menu cập nhật hệ thống hoặc menu bảo mật trong “Cài đặt hệ thống”), thiết bị của bạn sẽ tự động thực hiện việc cập nhật các phiên bản phần mềm mới. Việc chấp nhận thường xuyên các bản cập nhật phần mềm mới sẽ giúp thiết bị của bạn hoạt động tối ưu hơn và chống lại các mối đe dọa về bảo mật dữ liệu, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra xem có bản cập nhật mới nào không để tối ưu hóa thiết bị của bạn.

 1. Hạn chế xuất khẩu

Bạn thừa nhận rằng “phần mềm” này tuân theo luật xuất khẩu của các quốc gia khác nhau. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật quốc tế và trong nước sử dụng “phần mềm”, bao gồm tất cả các luật và quy định về hạn chế xuất khẩu hiện hành.

 1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm

Trừ khi thiết bị của bạn có giới hạn bảo hành rõ ràng bằng văn bản, được lưu ý riêng, tất cả phần mềm do Masscom cung cấp trên thiết bị này (cho dù nó được bao gồm trong thiết bị, có được bằng cách tải xuống hoặc bằng cách khác) được cung cấp dưới dạng “hiện trạng” và được xây dựng dựa trên cơ sở “có sẵn” sẽ không có bất kỳ bảo đảm nào từ phía chúng tôi. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi tuyên bố không chịu trách nhiệm bất kỳ bảo hành rõ ràng nào với thiết bị và phần mềm không được cung cấp bởi Mascom. Việc tự ý thay đổi hoặc sửa đổi tuyên bố từ chối trách nhiệm của trình hướng dẫn về “phần mềm” này không được sử dụng để tạo bất kỳ đảm bảo nào từ chúng tôi.

 1. Ứng dụng

(1) Ứng dụng của bên thứ ba

Một số ứng dụng của bên thứ ba có thể được tải xuống thiết bị di động này bởi người dùng, Masscom không ccung cấp bất kỳ ứng dụng nào như vậy vì chúng tôi không có quyền kiểm soát các ứng dụng của bên thứ ba đó. Bạn nên thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các ứng dụng đó cũng như thông tin, dữ liệu, quảng cáo … mà nó sử dụng. Bạn nên thừa nhận và đồng ý chịu rủi ro độc lập khi sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba đó, cũng như việc sử dụng không đạt yêu cầu, chất lượng, hiệu suất, độ chính xác và khó sử dụng của chúng. Bạn nên quyết định xem có thực hiện các biện pháp phòng thủ để đảm bảo rằng ứng dụng của bên thứ ba đã chọn không có vi rút, sâu, mã độc hoặc nội dung phá hoại khác hay không. Bạn nên đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc nghi ngờ gây ra từ việc sử dụng hoặc tin tưởng nội dung có sẵn, sản phẩm hoặc dịch vụ của các ứng dụng của bên thứ ba. Bạn phải thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba sẽ phải tuân theo các Điều khoản Sử dụng, Thỏa thuận Cấp phép, Các Biện pháp Bảo vệ Quyền riêng tư hoặc các thỏa thuận khác do nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba cung cấp. Bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cố ý hoặc vô ý cho các ứng dụng của bên thứ ba đó sẽ tuân theo các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mà nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba có thể cung cấp. Masscom từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ việc tiết lộ dữ liệu hoặc bất kỳ thông lệ nào khác của các nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba. Đồng thời chuáng tôi cũng được miễn trừ trường hợp liên quan đến việc liệu thông tin cá nhân của bạn có bị ứng dụng bên thứ ba nào thu thập hay không và việc các nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba đó có thể sử dụng thông tin cá nhân đó như thế nào.

 

(2) Ứng dụng Masscom

Một số ứng dụng và dịch vụ của Masscom có thể được bao gồm hoặc tải xuống thiết bị này. Ứng dụng hoặc dịch vụ có thể yêu cầu đăng ký thành viên dịch vụ Masscom (sau đây gọi là “Tài khoản Masscom”), các quyền và nghĩa vụ của bạn sẽ được hiển thị trong các điều khoản và điều kiện của “Tài khoản Masscom” với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Bạn phải thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng khi sử dụng các ứng dụng và dịch vụ này, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng về bảo vệ quyền riêng tư cùng với các điều kiện ràng buộc nhất định.

 

 1. Giới hạn trách nhiệm

Masscom không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng “phần mềm” này hoặc bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào, nội dung hoặc chức năng của nó bao gồm nhưng không giới hạn ở, hư hỏng, lỗi, mất mát, khiếm khuyết, chậm trễ vận hành hoặc truyền bá, lỗi kết nối. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về phí mạng, mua hàng trong ứng dụng và các tình huống liên quan khác, cũng như các thiệt hại ngẫu nhiên, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng. Mặc dù có giới hạn về trách nhiệm ký kết đối với tất cả các mất mát, thiệt hại, lý do kiện tụng… bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng theo các điều khoản của Thỏa thuận, toàn bộ trách nhiệm của Công ty cổ phần Masscom Việt Nam được giới hạn ở số tiền bạn thực trả cho thiết bị này hoặc bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào có trong thiết bị này. Các tuyên bố đặc biệt, các hạn chế, loại trừ và tuyên bố từ chối trách nhiệm do chúng tôi ký đều được sử dụng ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép.

 1. Giải quyết tranh chấp và luật hiện hành

Nếu có bất kỳ loại tranh chấp hoặc tranh chấp nào không thể giải quyết được trong “Thỏa thuận” này hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng “Phần mềm” thì sẽ phải tuân theo quyền tài phán không độc quyền của tòa án cấp huyện của bạn. Nhưng qui ước trên không thể ngăn Masscom nộp đơn xin hỗ trợ về pháp lý ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác. Chúng tôi không xem xét các quy định pháp lý xung đột và Thỏa thuận này chỉ chịu sự điều chỉnh của luật riêng trong khu vực của bạn. Đồng thời thỏa thuận này không chịu sự điều chỉnh của “Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế” và khả năng áp dụng của nó bị loại trừ.

 1. Hiệu lực thỏa thuận

“Thỏa thuận” này cấu thành hoàn chỉnh điều khoản cam kết giữa Masscom và bạn về việc sử dụng phần mềm và các vấn đề khác được điều chỉnh bởi “Thỏa thuận” này thay thế tất cả hình thức cam kết bằng văn bản hoặc bằng miệng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này được coi là không hợp lệ, không ràng buộc, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác, tức là các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

 1. Chấm dứt thỏa thuận

“Thỏa thuận” này sẽ có hiệu lực cho đến khi Masscom đưa ra tuyên bố chấm dứt hoặc bạn khởi động việc chấm dứt. Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này quyền của bạn theo giấy phép này sẽ tự động chấm dứt mà không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào khác. Sau khi chấm dứt “Thỏa thuận” này, bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng “Phần mềm” và hủy tất cả hoặc một phần các bản sao của “Phần mềm”.

Bài viết liên quan

Tin tức

Mùa hè này, các bạn học sinh hãy sẵn sàng “bứt phá công nghệ” và “khai mở đam mê” tại Trại hè công nghệ 4.0 – STEMVERSE CAMP 2024 do Nexta đồng tổ chức cùng iSMART Online và Learn to Leap! Với chủ đề “Across the STEMverse – Du hành vũ trụ STEM”, trại hè […]

10/05/2024
Tin tức

Ngày 4/5 – 5/5 vừa qua, Nexta hân hạnh là đơn vị đồng hành cùng Nhóm Giáo dục Thông minh Việt Nam tham gia Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2024 được tổ chức tại trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội). […]

07/05/2024
Nhà trường

Đầu tháng 4 vừa qua, trường Tiểu học Lưu Kiếm, quận Thuỷ Nguyên, Hải Phòng đã tổ chức thành công tiết dạy chuyên đề cấp Cụm môn Toán. Tiết học gây ấn tượng bởi sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy và ứng dụng hiệu quả công nghệ giáo dục tại lớp học thông […]

07/05/2024