Nexta tham gia dự án “tăng cường năng lực số cho học sinh dân tộc thiểu số”

Từ 08:00 AM 31/03/2024
Đến 08:00 AM 31/03/2024
Địa điểm Huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày 1/3/2024 vừa qua, Nexta đã tham dự cuộc họp triển khai dự án “Tăng cường năng lực số cho học sinh dân tộc thiểu số” tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Với vai trò là đơn vị tham gia, Nexta sẽ nỗ lực đồng hành cùng ChildFun và chính quyền địa phương trong việc thực hiện dự án. Dự án “Tăng cường năng lực số cho học sinh dân tộc thiểu số” là một hoạt động ý nghĩa, tạo môi trường học tập số thuận tiện tiếp cận, an toàn và công bằng cho trẻ em dễ bị tổn thương để các em có thể phát triển các năng lực của thế kỷ 21.

1. Học sinh và giáo viên được cải thiện khả năng tiếp cận môi trường học tập số tại các trường học.

Thiết lập không gian học tập số: các thiết bị, phần mềm và nền tảng trực tuyến cho quản lý và học tập Nâng cao kiến thức về an toàn trực tuyến: Tập huấn cho cán bộ quản lý/Giáo viên/cha mẹ về vấn đề an toàn trên mạng dành cho trẻ em Nâng cao kiến thức/kĩ năng an toàn số dành cho học sinh: tập huấn và truyền thông về nội dung an toàn trên mạng và sử dụng thiết bị công nghệ an toàn.

2. Chương trình giáo dục được cải thiện thông qua ứng dụng học tập số.

Hỗ trợ giáo viên áp dụng công nghệ số trong giảng dạy: Giáo viên được tập huấn kĩ năng; hỗ trợ xây dựng bài giảng có ứng dụng công nghệ số và sử dụng nền tảng trực tuyến trong quản lý và dạy học Năng lực quản lý chuyển đổi số của các cán bộ quản lý: hỗ trợ xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số và xây dựng công cụ giám sát, đánh giá về chuyển đổi số.

3. Thúc đẩy thực hiện các chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách về chuyển đổi số/học tập số: Tổ chức các hội thảo tham vấn để xác định thách thức và giải pháp thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Thúc đẩy hợp tác và chia sẻ tài nguyên học liệu số: tổ chức các cuộc họp, học tập và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng chuyển đổi số. Nexta tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan, dự án sẽ được thực hiện thành công và mang lại những lợi ích thiết thực cho học sinh tại Hòa Bình, Bắc Kạn và Cao Bằng.

Bài viết liên quan

Tin tức

Ngày 11/3/2024, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Quảng Bình đã đưa tin về mô hình lớp học thông minh Nexta được triển khai tại Hệ thống giáo dục Chu Văn An (Quảng Bình).

11/03/2024
Tin tức

Ngày 11/3/2024, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Quảng Bình đã đưa tin về mô hình lớp học thông minh Nexta được triển khai tại Hệ thống giáo dục Chu Văn An (Quảng Bình).

11/03/2024
Tin tức

Ngày 11/3/2024, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Quảng Bình đã đưa tin về mô hình lớp học thông minh Nexta được triển khai tại Hệ thống giáo dục Chu Văn An (Quảng Bình).

11/03/2024