Basic

Lớp học chuyển đối số cơ bản

  • Nghiên cứu thị trường của nhà trường

  • Cập nhật & nhận phản hồi liên tục

  • Triển khai kết hợp với các thiết bị công nghệ vào giảng dạy và học tập

Standard

Lớp học chuyển đối số nâng cao

  • Gói sản phẩm nên có khả năng tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhà trường

  • Nhà trường có thể bắt đầu từ gói cơ bản và sau đó nâng cấp lên các gói cao cấp khi nhu cầu tăng lên.

  • Thay đổi cách thức và phương pháp học tập và giảng dạy

Pro

Lớp học chuyển đối số toàn diện

  • Chất lượng cao nhất với mức chi phí tương xứng nhất

  • Hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn so với các bên đối thủ

  • Thay đổi cách thức và phương pháp học tập và giảng dạy

So sánh chi tiết

Các giải pháp

Chọn gói giải pháp phù hợp nhất với học sinh, phụ huynh và nhà trường

Basic

Standard

Pro

Tiêu chí

Học sinh

Tiến triển học tập Cơ bản, mới làm quen với công nghệ Cơ bản, mới làm quen với công nghệ Cao cấp và rất linh hoạt. Học sinh tìm tòi ra phương thức và cách thức học tập của riêng mình
Nâng cao khả năng tương tác Cơ bản với các hoạt động mới Với GV & bạn học tốt và có động lực tự nghiên cứu học từ nhiều nguồn Cao cấp và có động lực tốt để tương tác với phạm vi ngoài nhà trường trong cộng đồng giáo dục.
Tự học Hỗ trợ cơ bản cho học sinh có thể tự học Cung cấp tài nguyên, hỗ trợ sẵn có & có thể mở thêm các nguồn uy tín để tự học, tự hoàn thành nhiệm vụ chủ động Hệ thống tài nguyên tich hợp để học sinh chủ động cho quá trình tự học, tự khám phá

Giáo viên

Hỗ trợ giảng dạy Hỗ trợ giảng dạy cơ bản vẫn tuân theo phương pháp học cũ. Tiết kiệm thời gian trên lớp ở một số môn Hỗ trợ giảng dạy và tương tác với giáo viên. Giáo viên bắt đầu sáng tạo những cách thức dạy giúp tăng khả năng hấp thụ kiến thức của học sinh. Trở thành những người định hướng và thiết kế, điều chỉnh quá trình học tập của từng học sinh
Công cụ quản lý Cơ bản trong việc giao bài và nhận kết quả Tốt và báo cáo chi tiết từng học sinh và thấy được quá trình học tập trong khoảng thời gian dài của học sinh Nâng cao giúp giáo viên nâng cao năng lực của học sinh ở trường và ngay cả ở nhà, từ đó đảm bảo tính bền vững trong giai đoạn phát triển kiến thức của học sinh.

Nhà trường

Hình ảnh của nhà trường Bắt đầu nâng cao hình ảnh của nhà trường như đơn vị tiên phong trong giáo dục Trở thành hình ảnh của nhà trường nổi bật trong việc tăng cường chất lượng giáo dục toàn diện với việc ứng dụng công nghệ Trở thành hình ảnh của nhà trường nổi bật trong việc tăng cường chất lượng giáo dục toàn diện với việc ứng dụng công nghệ
Quản lí tương tác và bảo mật Quản lý tương tác với phụ huynh và phòng GD/SGD tốt và bảo mật đảm bảo. Quản lý hệ thống lớp học và thiết bị học tập của học sinh một cách toàn diện và bảo mật cao cấp.
Hệ thống báo cáo & kết hợp các công cụ phân tích Nhận diện quá trình học tập của từng học sinh

Mô hình hường tới

Các lớp học thông minh Ở giai đoạn đầu các nước như: Malaysia, Brazil Ở giải đoạn phát triển tại các nước: Ấn độ, New Zealand Trở thành 1 phần của hệ thống giáo dục: Singapore

Sản phẩm

Cấu phần thiết bị

Hệ thống thiết bị Dùng chung Dùng chung Kết hợp giữa sử dụng chung trên lớp & dành riêng cho từng cá nhân
Thiết bị dành cho học sinh Máy tính bảng học tập SS1 ( Basic Class version) Máy tính bảng học tập SS1 ( Pro Class version) Máy tính bảng học tập SS1 ( Pro Plus Class version - Individual
Bảng tương tác cho học tập Maxhub (Không tích hợp nội dung) Maxhub with OPS & Camera (Tích hợp nội dung, hệ thống ứng dụng Maxhub và hệ thống giám sát) Maxhub with OPS & Camera (Tích hợp nội dung, hệ thống ứng dụng Maxhub và hệ thống giám sát)
Laptop giáo viên Optional Optional Optional

Cấu phần nội dung

Chương trình học tập cơ bản Hệ thống bài giảng, lý thuyết, bài tập điện tử phục vụ cho hoạt động học tập trên lớp Hệ thống bài giảng, lý thuyết, bài tập điện tử phục vụ cho hoạt động học tập trên lớp
Chương trình học tập nâng cao
Thư viện số lưu trữ sách điện tử và bài giảng điện tử, kỹ năng số
Khả năng đánh giá và phân loại học sinh ( Hệ thống ngân hàng kiểm tra, giải pháp thi trực tuyến)
Phương thức học tập chuyển đổi số
Xây dựng lộ trình hóa việc học tập dựa trên lựa chọn mục tiêu của từng học sinh
Giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập với Gia sư (Người/Máy)

Cấu phần hệ thống quản lí lớp học

Quản lý tài khoản học sinh Dùng chung: Đảm bảo phục vụ quá trình tương tác học tập tại lớp học giữa Giáo viên và học sinh Riêng từng cá nhân của học sinh tại nhà trương Riêng từng cá nhân tại trường và tại nhà
Các tính năng tương tác Tương tác giữa học sinh vs Giáo viên trong lớp học Tương tác nhóm, học sinh với học sinh Tính năng tương tác với phụ huynh trong khoảng thời gian thiết lập tại nhà
Hệ thống thiết lập lịch học tập & quản lý nhiệm vụ học tập tại nhà dành cho giáo viên

Cấu phần hệ thống quản lý vận hành

Hệ thống báo cáo kết quả học tập Theo thiết bị sử dụng Báo cáo nâng cao theo chi tiết học sinh Báo cáo kết quả học tập tới Phụ huynh học sinh
Hệ thống kiểm soát Cơ bản: Ứng dụng và quyền sử dụng ứng dụng Tự động nâng cao: Thiết lập các hệ thống quản trị thiết bị trên lớp
Hệ thống đánh giá xếp loại và thống kê, báo cáo kết quả từng học sinh theo nhiều cấp độ phân tích cho các đối tượng quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý bảo vệ lựa chọn cấu hình hệ thống quản lý thiết bị và nội dung ở trường và ở nhà
Khuyến nghị điều chỉnh lộ trình học tập tới GV và Phụ huynh dựa trên những kết quả học tập theo từng mốc của học sinh

Phương thức dạy và học đi cùng

Phương thức Cơ bản như truyền thống, thêm ứng dụng công nghệ vào để tiết kiệm công sức Phương pháp học tập tương tác mới - học tập kết hợp và chủ động cùng thiết bị Phương thức học tập kết hợp Blended Learning & Đảo ngược