Các giải pháp

Chọn gói giải pháp phù hợp nhất với học sinh, phụ huynh và nhà trường

Basic

Standard

Pro

Tiêu chí

Học sinh

Tiến triển học tập Cơ bản, mới làm quen với công nghệ Cao cấp và rất linh hoạt. Học sinh tìm tòi ra phương thức và cách thức học tập của riêng mình
Nâng cao khả năng tương tác Cơ bản với các hoạt động mới Với GV & bạn học tốt và có động lực tự nghiên cứu học từ nhiều nguồn Cao cấp và có động lực tốt để tương tác với phạm vi ngoài nhà trường trong cộng đồng giáo dục.

Giáo viên

Hỗ trợ giảng dạy Hỗ trợ giảng dạy cơ bản vẫn tuân theo phương pháp học cũ. Tiết kiệm thời gian trên lớp ở một số môn Hỗ trợ giảng dạy và tương tác với giáo viên. Giáo viên bắt đầu sáng tạo những cách thức dạy giúp tăng khả năng hấp thụ kiến thức của học sinh. Trở thành những người định hướng và thiết kế, điều chỉnh quá trình học tập của từng học sinh
Công cụ quản lý Cơ bản trong việc giao bài và nhận kết quả Tốt và báo cáo chi tiết từng học sinh và thấy được quá trình học tập trong khoảng thời gian dài của học sinh Nâng cao giúp giáo viên nâng cao năng lực của học sinh ở trường và ngay cả ở nhà, từ đó đảm bảo tính bền vững trong giai đoạn phát triển kiến thức của học sinh.

Nhà trường

Hình ảnh của nhà trường Bắt đầu nâng cao hình ảnh của nhà trường như đơn vị tiên phong trong giáo dục Trở thành hình ảnh của nhà trường nổi bật trong việc tăng cường chất lượng giáo dục toàn diện với việc ứng dụng công nghệ