món
Mở rộng kỹ năng cho trẻ

Bạn có thể mở rộng những kiến thức này: Mở rộng danh

món
Công thức chế biến một số món

Salad trái cây Thành phần Một lát dưa hấu cắt lát

nấu
Các thao tác, kỹ năng

Khi con của bạn đã sẵn sàng để học một kỹ năng

bếp
Cách sắp đặt trong phòng bếp

"Chuẩn bị môi trường" là một khía cạnh quan trọng của triết

con
Tại  sao nên vào  bếp cùng con

Theo lý thuyết về phát triển của Maria Montessori, sáu năm đầu

con
Bạn có thể mong đợi gì ở trẻ

Con cái chúng ta thường có khả năng nhiều hơn chúng ta

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568