quả cầu
Những quả cầu khí khổng lồ

Các ngôi sao trông như những đốm sáng nhỏ trên bầu trời

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568