sữa
Giác ngộ: Móng giò không lợi sữa!

Sữa mẹ được tạo nhờ hormone qua những giai đoạn khác nhau

sữa mẹ
Ngộ nhận: Sữa mẹ ít quá, cần ăn móng giò để lợi sữa!

Nhân câu chuyện với một bà mẹ nuôi con sữa mẹ (trong bài viết này chúng ta sẽ gọi là "mẹ sữa")