NGỘ NHẬN: Muốn có nhiều sữa, phải dùng thuốc và thảo dược lợi sữa!

Chuyện là thế này.., Trong hầu hết mọi câu chuyện được chia sẻ ở bà mẹ nuôi con, cứ mỗi khi có câu chuyện kích sữa thành công, mọi người lập tức quan tâm đến mẹ ấy dùng cháo móng

sữa
Giác ngộ: Móng giò không lợi sữa!

Sữa mẹ được tạo nhờ hormone qua những giai đoạn khác nhau

sữa mẹ
Ngộ nhận: Sữa mẹ ít quá, cần ăn móng giò để lợi sữa!

Nhân câu chuyện với một bà mẹ nuôi con sữa mẹ (trong bài viết này chúng ta sẽ gọi là "mẹ sữa")