Nội dung

 • Thành phần
 • Tính năng cơ bản
 • Cài đặt và khởi tạo
 • Hệ thống học tập
 • Quản lý cá nhân
 • Quản lý ứng dụng và truy cập web
 • Báo cáo học tập và cảnh báo
Thành phần 1 bộ gồm
 • 1 máy
 • 1 sạc
 • 1 cáp type C
 • 1 ốp lưng
 • 1 sách hướng dẫn
 • 1 vỏ hộp
 • 1 thẻ bảo hành

Tính năng cơ bản

Bật/tắt nguồn
 • Bật nguồn: ấn và giữ nút nguồn từ 1 – 2 giây.
 • Tắt nguồn: ấn và giữ nút nguồn từ 3 – 5 giây đến khi màn hình hiển thị bảng tùy chọn. Sau đó ấn “tắt nguồn”.
Âm lượng
 • Điều chỉnh âm lượng theo phím vật lý (+)(-) trên thiết bị.
Kết nối Internet

Khi thiết bị được bật lên sẽ hiển thị thông báo cần kết nối mạng, chúng ta thiết lập mạng cho thiết bị như sau:

 • Ở màn hình kết nối wifi, kéo thanh công cụ ở trên cùng xuống, giữ vào biểu tượng wifi.
 • Màn hình sẽ hiện thị danh sách wifi > chọn wifi để kết nối. 

Cài đặt và khởi tạo

 • Vui lòng đọc kỹ và xác nhận nội dung các điều khoản
 • Nhập các nội dung và xác lập thông tin tài khoản

Hệ thống học tập của Nexta

Ở màn hình học tập chính, bạn có thể lựa chọn:

 • Môn học mà mình mong muốn, tương ứng với lớp học đä được khai báo cho tàl khoản ban đầu. Bạn có thể thay đổi lớp học mặc định của tài khoản thông qua tài khoản cá nhân.
 • Các tính năng học tập cho môn học đã lựa chọn.
 • Nội dung danh mục bài hoc liên quan đến môn học.

 

1. Lý thuyết

Bước 1: ở màn hình học tập chính, bạn có thể lựa chọn icon tính năng lý thuyết để xem danh mục lý thuyết; hoặc ở danh mục bài học nhấp chọn bài học mong muốn.

Bước 2: ở màn hình lý thuyết, bạn có thể chọn các bài học lý thuyết trọng điểm hoặc chọn các bài học trong mục lý thuyết mới.

2. Luyện tập

Bước 1: ở màn hình học tập chính, bạn có thể chọn icon tính năng luyện tập; hoặc ở danh mục bài học, chọn icon luyện tập của từng bài học.

 

Bước 2: ở màn hình pop up lựa chọn bài học chọn Chủ đề > Bài học mong muốn > Lựa chọn mức độ của bài luyện tập.

 

3. Video bài giảng

Bước 1: ở màn hình chính, bạn có thể lựa chọn:

 • Icon tính năng video để xem danh sách các video bài giảng.
 • Hoặc ở danh mục bài học chọn video bài giảng mong muốn.

Bước 2: ở màn hình xem video, bạn có thể chọn:

 • Xem lại video bài giảng gần nhất.
 • Hoặc lựa chọn video bài giảng tiếp theo, hoặc lựa chọn chuyên đề.

Bước 3: sau khi lựa chọn Chuyên đề, bạn có thể lựa chọn xem danh sách video thuộc chuyên đề đã lựa chọn

Bước 4: ở màn hình chi tiết video bài giảng, bạn có thể:

 • Chọn xem video của bài học. 
 • Chọn xem các điểm cần lưu ý trong mục Nội dung/ghi chú/đánh giá và xem thông tin về giáo viên.

4. Tính năng học tập khác

Tính năng ghi chú: ở màn hình học tập, bấm chọn icon Ghi chú để truy cập và sử dụng các tính năng ghi chú trong màn hình liên quan. Bạn có tạo, xem, cỉnh sửa, xóa ghi chú. 

Tính năng yêu thích: ở màn hình học tập, bấm chọn icon Yêu thích để lưu lại bài học. Hoặc ở mục Cá nhân, bạn có thể truy cập lại danh sách yêu thích. 

Tìm kiếm nâng cao: ở màn hình học tập, bấm chọn icon Tìm kiếm để nhanh chóng tìm kiếm được các bài lý thuyết hoặc video bài giảng mong muốn. 

Quản lý cá nhân

Bước 1: chọn Avatar ở màn hình học tập để truy cập các tính năng Quản lý cá nhân.

Bước 2: ở màn hình cá nhân bạn có thể:

Thay đổi avatar và thiết lập khung cá nhân.

 • Kết nối với phụ huynh bằng mã QR.
 • Các tính năng cá nhân. 
 • Thông tin tiến độ học tập, xếp hạng học tập/kho sơ đồ sở hữu.
Các tính năng cá nhân

Quản lý thời gian cá nhân: ở màn hình cá nhân, bấm chọn icon Lịch để khởi tạo các hoạt động trong ngày của bạn. Tính năng lịch hàng ngày được chia sẻ với phụ huynh thông qua ứng dụng Nexta parents. Phụ huynh cũng có thể khởi tạo, điều chỉnh và xem trạng thái hoàn thành. 

Tin nhắn: ở màn hình cá nhân, bấm chọn icon Tin nhắn để nhắn tin cho các thành viên trong gia đình đã được kết nối qua mã QR. Bạn có thể gửi, nhận tin nhắn và các tệp đính kèm. 

Xem các bài đã lưu: ở màn hình cá nhân, bấm chọn icon Bài đã lưu để truy cập vào các nội dung lý thuyết, video bài giảng yêu thích cảu bạn. 

Cửa hàng: ở màn hình cá nhân, bấm chọn icon Cửa hàng để truy cập vào hệ thống cửa hàng của Nexta, bao gồm các vật phẩm đặc biệt; khung avatar và các hình nền đặc sắc. Bạn có thể mua các vật phẩm bằng Nexta coin mà bạn đạt được thông qua nhiệm vụ đã hoàn thành. 

 

Thông báo: ở màn hình cá nhân, bấm chọn icon Thông báo để xem các thông báo gần nhất. Hệ thống thông báo gồm: các công việc cần thực hiện, các thông tin về hệ thống…

Ghi chú: ở màn hình cá nhân, bấm chọn icon Ghi chú để xem toàn bộ các ghi chú mà bạn đã lưu trữ. Bạn có thể điều chỉnhvà xóa các thông tin ghi chú. 

Thay đổi / tạo tài khoản

Bước 1: để điều chỉnh thông tin cá nhân/tạo tài khoản mới; ở màn hình cá nhân, chọn Avatar.

Bước 2: nhập nội dung cần thay đổi và chọn xác nhận. Nếu muốn thêm tài khoản, chọn biểu tượng Thêm tài khoản để thiết lập. Nếu không muốn thay đổi, bạn sử dụng nút back của thiết bị để trở lại. 

Quản lý ứng dụng

Ở màn hình học tập chính; truy cập vào tính năng quản lý ứng dụng, trong đó:

 • Các ứng dụng của Nexta: tiện ích, trò chơi…
 • Các ứng dụng khác: có thể được cài đặt qua CH Play. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng khi Cha mẹ cho phép thông qua App Nexta Parents. 
 • Các website truy cập thông qua ứng dụng Google Chrome sẽ bị kiểm soát và chỉ truy cập được khi được phép 
Báo cáo

Ở màn hình học tập chính, bấm chọn icon Báo cáo để truy cập tính năng báo cáo học tập về kết quả học tập và thời gian sử dụng thiết bị. Tính năng báo cáo học tập được chia sẻ với phụ huynh thông qua Nexta Parents bao gồm:

 • Kết quả học tập theo từng môn học trong các khoảng thời gian: ngày, tuần, tháng.
 • Thời gian sử dụng thiết bị bao gồm: thời gian học tập, thời gian sử dụng các ứng dụng hỗ trợ của Nexta, thời gian sử dụng các ứng dụng khác. 
 • Tiến trình cải thiện và mức độ tiến bộ của kết quả học tập trong khoảng thời gian: ngày, tuần, tháng
Tính năng cảnh báo

Dựa trên những thiết lập của phụ huynh thông qua ứng dụng Nexta Parents, hệ thống sẽ thực hiện cảnh báo, kiểm soát và bảo vệ sức của khỏe bạn, bao gồm:

 • Cảnh báo thời gian sử dụng thiết bị liên tục.
 • Cảnh báo tổng thời gian được phép sử dụng.
 • Cảnh báo khung thời gian được sử dụng
 • Nhắc nhở nghỉ ngơi.