quyết định

ba cách ra quyết định:

* Không quyết định: Để người khác quyết định thay bạn những gì bạn sẽ làm.

* Quyết định nhanh chóng: Một sự lựa chọn bạn thực hiện nhanh chóng mà không xem xét đến kết quả.

* Quyết định có trách nhiệm: Xem xét những người xung quanh (không chỉ là bản thân) và tương lai của bạn (không chỉ là thời điểm hiện tại) khi bạn đưa ra một quyết định.

Bạn hãy xếp 20 quyết đinh mà ban đã viết ra ở trên vào từng loai theo bảng dưới đây.

Không quyết địnhQuyết định nhanh chóngQuyết định có trách nhiệm
   
   
   
   
   
   
   

Nguồn: Sưu tầm

Related Post

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568