quyết định
Câu hỏi thực hành kỹ năng ra quyết đ...

Bạn có dựa vào “bản năng” hoặc cảm xúc để nhận biết

quyết định
Quá trình ra quyết định có trách nhiệm

Giải quyết vấn đề là gì? Ra quyết định và giải quyết

quyết định
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không quy...

Nếu bạn không bao giờ lựa chọn thì bạn sẽ không bao

GRADE 1 – LESSON 29

A. Listening: B. Reading, Grammar and writing: I. Read and do the

quyết định
Có những cách ra quyết định nào?

* Không quyết định: Để người khác quyết định thay bạn những

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568