Archive page banner
quyết định
Câu hỏi thực hành kỹ năng ra quyết định

Bạn có dựa vào “bản năng” hoặc cảm xúc để nhận biết điều gì là đúng hay sai không?

quyết định
Quá trình ra quyết định có trách nhiệm

Giải quyết vấn đề là gì? Ra quyết định và giải quyết vấn để liên quan với nhau như thê nào?

quyết định
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không quyết định?

Nếu bạn không bao giờ lựa chọn thì bạn sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì.

GRADE 1 – LESSON 29

A. Listening: B. Reading, Grammar and writing: I. Read and do the following task: The Browns are the cat family. They are very friendly. Father the Cat is very serious and clever. He is a businessman. He works in an

quyết định
Có những cách ra quyết định nào?

* Không quyết định: Để người khác quyết định thay bạn những gì bạn sẽ làm.