Archive page banner
Đề 1 – Trắc nghiệm và tự luận Văn – Tiếng Việt 5 – Tuần 1

Câu 1. Đọc kĩ bài Thư gửi các học sinh (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 4) và trả lời các câu hỏi sau: 1. Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những

Trắc nghiệm và tự luận Văn – Tiếng Việt 5 – Tuần 2

Câu 1. Đọc kĩ bài tập đọc Nghìn năm văn hiến (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 15) và trả lời các câu hỏi sau: 1. Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên về điều gì? a.

Trắc nghiệm và tự luận Văn – Tiếng Việt 5 – Tuần 3

Câu 1. Khi viết một tiếng, dấu thanh cần được đặt ở vị trí nào? a. Đặt ở phần vần. b. Đặt ở âm chính. c. Đặt ở âm cuối. d. Đặt ở phần vần, trên hoặc dưới âm chính.

Trắc nghiệm và tự luận Văn – Tiếng Việt 5 – Tuần 4

Câu 1. Đọc kĩ bài tập đọc Những con sếu bằng giấy (SGK Tiếng Việt 5 tập 1, trang 36, 37) và trả lời các câu hỏi sau: 1. Cô bé Xa-da-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào?

Trắc nghiệm và tự luận Văn – Tiếng Việt 5 – Tuần 5

Câu 1. Đọc kĩ bài tập đọc Một chuyên gia máy xúc (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 45, 46) và trả lời các câu hỏi sau: 1. Anh Thủy gặp A-lếch-xây ở đâu? a. Hai người gặp nhau

Trắc nghiệm và tự luận Văn – Tiếng Việt 5 – Tuần 6

Câu 1. Đọc kĩ bài Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 54, 55) và trả lời các câu hỏi: 1. Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế