Archive page banner
(Bồi dưỡng HSG Ngữ văn 5) Chuyên đề 2: Từ trái nghĩa

I.Tóm tắt lí thuyết:  – Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. – Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng

(Bồi dưỡng HSG Ngữ văn 5) Chuyên đề 3: Từ đồng âm

I.Tóm tắt lí thuyết Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác nhau về nghĩa. – Thông thường các từ đồng âm được viết bằng các con chữ giống nhau, có cách phát âm giống nhau

(Bồi dưỡng HSG Ngữ văn 5) Chuyên đề 4: Từ nhiều nghĩa

I. Tóm tắt lí thuyết Từ nhiều nghĩa là những từ có một nghĩa gốc và một số nghĩa chuyển. – Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau về nghĩa. Ví dụ:

(Bồi dưỡng HSG Ngữ văn 5) Chuyên đề 5: Đại từ

I.Tóm tắt lí thuyết Đại từ là những từ dùng để xưng hô, để trỏ vào các sự vật, sự việc hay để thay thế các danh từ, tính từ, động từ (hoặc cụm danh từ, cụm tính từ, cụm

(Bồi dưỡng HSG Ngữ văn 5) Chuyên đề 6: Quan hệ từ

I. Tóm tắt lí thuyết Quan hệ từ là những từ dùng để nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau. – Trong câu có

(Bồi dưỡng HSG Ngữ văn 5) Chuyên đề 7: Câu ghép

I. Tóm tắt lí thuyết Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại. Mỗi vế của câu ghép thường có cấu tạo như một câu đơn và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý