Archive page banner
giặt quần áo
Phần 10: Rèn luyện tính tự lập cho con qua việc giúp làm việc nhà mỗi ngày

Nếu trẻ có thể tự mình giải quyết những việc nhỏ xung quanh mà không phiền đến cha mẹ thì thật đáng khen biết bao.