Archive page banner
 

Với soạn, giải bài tập Âm nhạc lớp 2 trang 58 Ôn tập cuối năm bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát chương trình sách giáo

 

Với soạn, giải bài tập Âm nhạc lớp 2 trang 57 Nhạc cụ Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được các Giáo viên

 

Với soạn, giải bài tập Âm nhạc lớp 2 trang 56 Nghe nhạc Mùa hè ước mong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát chương trình

 

Với soạn, giải bài tập Âm nhạc lớp 2 trang 54 Ngày hè vui vẻ bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát chương trình sách giáo

 

Với soạn, giải bài tập Âm nhạc lớp 2 trang 51 Vận dụng – Sáng tạo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát chương trình sách

 

Với soạn, giải bài tập Âm nhạc lớp 2 trang 51 Nghe nhạc Vũ khúc gà con bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát chương trình