Archive page banner
 Toán lớp 1: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

Toán lớp 1  7 cộng với một số, 6 cộng với một số Luyện tập 1: Trang 44 SGK Toán lớp 2 Tập 1  Số? a) 7 + 4 = 7 + …… + 1           

 Toán lớp 2: 8 cộng với một số

Toán lớp 2 8 cộng với một số Luyện tập 1: Trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1  a) 8 + 2 + 3                            b) 8

 Toán lớp 2: 9 cộng với một số

Toán lớp 2 9 cộng với một số Luyện tập 1: Trang 40 SGK Toán lớp 2 Tập 1  Tính: a) 9 + 1 + 6                             

  Toán lớp 2: Phép cộng có tổng bằng 10

Toán lớp 2 Phép cộng có tổng bằng 10 Luyện tập 1: Trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1  Thêm mấy để được 10? Trả lời: a) Em thấy ở hình a có 9 chấm tròn đỏ, như vậy

 Toán lớp 2 – Thực hành và trải nghiệm: Tìm hiểu về chiều cao của cây ở trường em

Toán lớp 2 Thực hành và trải nghiệm: Tìm hiểu về chiều cao của cây ở trường em Đang biên soạn Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 Toán lớp 2 – Em làm được những gì?

Toán lớp 2 Em làm được những gì? Luyện tập 1 trang 34 SGK Toán lớp 2 Tập 1  Quan sát hình ảnh rồi Trả lời câu hỏi. a) Trên tờ lịch ghi thứ mấy, ngày bao nhiêu? b) Hà