Archive page banner
 Đạo đức lớp 2 – Bài 15: Thực hiện quy định nơi công cộng trang

Đạo đức lớp 2 Bài 15: Thực hiện quy định nơi công cộng trang (trang 64 sgk Đạo đức lớp 2 – Chân trời sáng tạo): Nêu cảm nhận của em về việc làm của các bạn trong tranh.   Trả

 Đạo đức lớp 2 – Bài 14: Giữ gìn cảnh đẹp quê hương

Đạo đức lớp 2 Bài 14: Giữ gìn cảnh đẹp quê hương (trang 60 sgk Đạo đức lớp 2 – Chân trời sáng tạo): Nêu cảm nhận của em về việc làm của các bạn trong tranh.   Trả lời: Các

 Đạo đức lớp 2 – Bài 13: Em yêu quê hương

Đạo đức lớp 2 Bài 13: Em yêu quê hương Nghe và cùng hát bài hát Quê hương tươi đẹp – Dân ca Nùng, đặt lời Anh Hoàng 1. (trang 56 sgk Đạo đức lớp 2 – Chân trời sáng tạo): Quê

 Đạo đức lớp 2 – Bài 12: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng

Đạo đức lớp 2 Bài 12: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng   (trang 52 sgk Đạo đức lớp 2 – Chân trời sáng tạo): Nếu là bạn nhỏ trong tình huống trên, em cảm thấy thế

 Đạo đức lớp 2 – Bài 11: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường

Đạo đức lớp 2 Bài 11: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (trang 46 sgk Đạo đức lớp 2 – Chân trời sáng tạo): Quan sát các tình huống sau:   Gặp tình huống như Na hoặc

 Đạo đức lớp 2 – Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực

Đạo đức lớp 2 Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực 1. (trang 42 sgk Đạo đức lớp 2 – Chân trời sáng tạo): Kể một tình huống khiến em tức giận. Trả lời: Có một lần, em trai đã