Archive page banner
 Âm nhạc lớp 2: Về ga – Nhà ga âm nhạc

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Âm nhạc lớp 2 Về ga – Nhà ga âm nhạc Bài 1. Thực hiện lại trò chơi dân gian

 Âm nhạc lớp 2: Hành trình

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Âm nhạc lớp 2 Hành trình * Nghe nhạc Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài Nhịp điệu

 Âm nhạc lớp 2: Khởi hành

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Âm nhạc lớp 2 Khởi hành * Khám phá – Xem và thực hiện trò chơi dân gian (Chi chi

 Âm nhạc lớp 2: Về ga – Nhà ga âm nhạc

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Âm nhạc lớp 2: Âm nhạc lớp 2 Về ga – Nhà ga âm nhạc Bài 1. Chọn ra những

 Âm nhạc lớp 2: Hành trình

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Âm nhạc lớp 2 Hành trình * Nghe nhạc Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài hát Hoa rung

 Âm nhạc lớp 2: Khởi hành

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Âm nhạc lớp 2 Khởi hành * Khám phá – Nghe và nêu cảm nhận giai điệu bài Bắc kim