Archive page banner
 Âm nhạc lớp 2 – Ôn tập chủ đề 5, 6, 7, 8

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. – Kể tên một số nhạc cụ mà em đã được tìm hiểu. (SGK trang 57) Trả lời:  Các nhạc

 Âm nhạc lớp 2 – Chủ đề 8: Loài vật em yêu

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Chủ đề 8: Loài vật em yêu I. Hát  – Em thích hình ảnh nào trong bài hát? Trả lời: 

 Âm nhạc lớp 2 – Chủ đề 7: Tình bạn

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Chủ đề 7: Tình bạn I. Hát – Em cảm nhận như thế nào về bài hát? Trả lời: Bài

 Âm nhạc lớp 2 – Chủ đề 6: Em yêu âm nhạc

Với soạn, giải bài tập Âm nhạc lớp 2 Chủ đề 6: Em yêu âm nhạc bộ sách Cánh diều hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Âm nhạc lớp

 Âm nhạc lớp 2 – Chủ đề 5: Đồng dao

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Chủ đề 5: Đồng dao I. Hát – Em hãy kể tên những con vật trong bài hát. Trả lời: 

Âm nhạc lớp 2 – Ôn tập chủ đề 1, 2, 3, 4

Âm nhạc lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Âm nhạc lớp 2. Âm nhạc lớp 2 – Ôn tập chủ đề 1, 2, 3, 4 – Kể tên một số nhạc cụ