Archive page banner
Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Hoạt động Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy chỉ về cảnh vật tự nhiên xung quanh.  Phương pháp giải: Quan sát bức tranh và chỉ về cảnh vật xung

Bài 34: Thời tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Hoạt động 1 Hoạt động quan sát và trả lời: Thời tiết có thể thay đổi như thế nào? Phương pháp giải: Quan sát bức tranh và trả lời sự thay

Bài 33: Trời nóng, trời rét

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Hoạt động 1 Hoạt động quan sát và trả lời: Tranh nào vẽ cảnh trời nóng? Tranh nào vẽ cảnh trời rét? Vì sao bạn biết?   Phương pháp giải: Quan

Bài 32: Gió

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Hoạt động 1 Hoạt động quan sát và trả lời: Hình nào cho biết trời đang có gió? Vì sao bạn biết?  Gợi ý: quan sát bức tranh và phát hiện

Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Hoạt động 1 Hoạt động quan sát và trả lời: Bạn thấy bầu trời ít mây hay nhiều mây? Những đám mây có màu gì? Phương pháp giải: quan sát bức

Bài 30: Trời nắng, trời mưa

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Hoạt động 1 Hoạt động quan sát và trả lời: Hình nào cho biết trời nắng? Hình nào cho biết trời mưa? Tại sao bạn biết? Phương pháp giải: Em quan