Archive page banner
thiếu niên
Viết cho con gái: Tình bạn tuổi thiếu ni...

Con gái yêu của cha! Chiều hôm nay, lúc con đi học

Cải cách giáo dục Nhật Bản

Sau khi Hội đồng giáo dục lâm thời được thành lập (8/1945)

GRADE 1 – LESSON 29

A. Listening: B. Reading, Grammar and writing: I. Read and do the

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568