Archive page banner
thiếu niên
Viết cho con gái: Tình bạn tuổi thiếu niên

Con gái yêu của cha! Chiều hôm nay, lúc con đi học về, nét mặt con khác hẳn với mọi ngày. Mọi ngày,cha đều để ý thấy mỗi khi đi học về con rất vui

Cải cách giáo dục Nhật Bản

Sau khi Hội đồng giáo dục lâm thời được thành lập (8/1945) và thu hút không biết bao nhiêu là bản báo cáo, tham luận các loại thì trong khoảng hơn 10 năm này cũng có rất nhiều lý luận

GRADE 1 – LESSON 29

A. Listening: B. Reading, Grammar and writing: I. Read and do the following task: The Browns are the cat family. They are very friendly. Father the Cat is very serious and clever. He is a businessman. He works in an