Archive page banner
Nexta Edu
Nexta Edu là gì?

Nexta Edu là phần mềm ứng dụng dành cho giáo viên, học sinh, phụ huynh của Nexta Việt Nam. Nexta cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc số hóa giáo dục tại Việt Nam.

KẾT NỐI LAN TỎA

Phụ huynh được tham gia cộng đồng cha mẹ hiện đại và nhận được những chia sẻ về kinh nghiệm giáo dục con từ đội ngũ chuyên gia giáo dục của Nexta. Ngoài ra liên tục nhận được các buổi

AN TÂM LỰA CHỌN

Phụ huynh cảm thấy hoàn toàn an tâm khi học sinh tự học tập với các tính năng kiểm soát và quản lý học tập, đồng hành tương tác với học sinh hàng ngày ở bất kỳ nơi đâu. 100%

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Tiết kiệm các chi phí từ việc không phải mua các giải pháp đơn lẻ và không tối ưu được việc sử dụng. Sản phẩm với 3 tài khoản học tập trong suốt 5 năm tiểu học. Giá trị của

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Phụ huynh nhận được 1 sản phẩm đầy đủ, dễ sử dụng không tốn thời gian để tìm kiếm, nghiên cứu, lựa chọn, các giải pháp về: học tập, bảo vệ, báo cáo, mở rộng kiến thúc. Tất cả đã