Viết cho con gái: Mùa hè xanh của con

Ngày … tháng … năm .. Con gái yêu của cha! Cha

Viết cho con gái: Suy nghĩ từ một chuyến...

Ngày … tháng … năm … Con gái yêu của cha! Trời

Viết cho con gái: Hành trình đến thành c...

Ngày … tháng … năm … Con gái yêu của cha! Chiều

Viết cho con gái: Tương lai phía trước

Ngày… tháng… năm… Con gái yêu của cha! Tối hôm nay, lúc

động não
Viết cho con gái: Không ngừng động não

Con gái yêu của cha!Trước đây, cha đã nói cùng con về

tuổi trẻ
Viết cho con gái: Sức sống cuả tuổi tr...

Cha rất yêu mến tuổi trẻ, vì đó là quãng đời đẹp

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568