Với giải bài tập Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 sách Cánh diều hay, chi tiết
sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Bài 1 trang 84 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Số?

 Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 | Cánh diều

b) Số?

Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 | Cánh diều

Lời giải

a) 

Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 | Cánh diều

b) Em phân tích các số thành tổng các trăm, chục và đơn vị 

Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 | Cánh diều

Bài 2 trang 84 SGK Toán lớp 2 Tập 2: (> ; < ; =)?

298 … 503                                         189 … 189

972 … 890                                         403 … 430

Lời giải

298 < 503                                          189 = 189

972 > 890                                          403 < 430

Bài 3 trang 84 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

a) Đặt tính rồi tính:

239 + 415                        782 + 56               484 – 247                       622 – 71 

b) Số?

Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 | Cánh diều

Lời giải

a) 

 Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 | Cánh diều

b) 

Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 | Cánh diều

Bài 4 trang 85 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Quan sát biểu đồ tranh rồi trả lời các câu hỏi:

Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 | Cánh diều

a) Lớp 2B có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật?

b) Lớp nào có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhất?

Lời giải

a) Lớp 2B có 3 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

b) Lớp 2A có 5 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Lớp 2B có 3 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Lớp 2C có 8 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Lớp 2D có 3 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Vậy: Lớp 2C có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhất.

Bài 5 trang 85 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Một người đi 18 km để đến thị trấn, sau đó lại đi tiếp 12 km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu kimét?

Lời giải

Người đó đã được số kimét là: 

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

Bài 6 trang 86 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Tìm quãng đường ngắn nhất từ phòng học STEM tới nhà đa năng:

Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 | Cánh diều

Lời giải

Tính các quãng đường có thể đi từ Phòng học STEM đến Nhà đa năng:

+) 250m + 300m + 450m = 1000m

+) 300m + 250m + 450m = 1000m

+) 300m + 470m + 150m = 920m         

Vì 920m < 1000m nên ta chọn được quãng đường ngắn nhất là:

Phòng học STEM => Bể bơi => Vườn trường => Nhà đa năng

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Related Post

Leave a Comment

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568