Với giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 11 Bài 4: Út Tin sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết
sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 2.

Câu 1: (trang 11 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1)

Nhìn – viết: Ngày hôm qua đâu rồi?

Hướng dẫn: Học sinh nhìn viết từng cụm từ ngữ của từng dòng thơ và viết vào vở bài tập.

Ngày hôm qua đâu rồi?

Câu 2: (trang 12 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Chân trời sáng tạo)

Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống:

Trả lời

Câu 3: (trang 12 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1)

Điền chữ g hoặc chữ gh vào chỗ trống:

Tập 1 trang 11 Bài 4: Út Tin

Trả lời

Tập 1 trang 11 Bài 4: Út Tin

Câu 4: (trang 14 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1)

Viết 3 từ ngữ:

a. Có tiếng sách. M: sách vở

b. Có tiếng học. M: học bài

Trả lời

a. Có tiếng sách.

– cặp sách

– sách báo

– hiệu sách

b. Có tiếng học

– học tập

– bàn học

– học kỳ

Câu 5: (trang 13 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1)

Viết 1 – 2 câu có từ ngữ ở bài tập 4.

Trả lời

Mẹ mua cho bé chiếc cặp sách rất đẹp.

Câu 6: (trang 13 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1)

Lập thời gian biểu một buổi trong ngày của em. Trang trí thời gian biểu.

Tập 1 trang 11 Bài 4: Út Tin

Hướng dẫnHọc sinh lập thời gian biểu một buổi bất kì trong ngày và trang trí thời gian biểu.

Trả lời

Tập 1 trang 11 Bài 4: Út Tin

Câu 7: (trang 14 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1)

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về trẻ em.

Phiếu đọc sách

Tên bài đọc: ………………………………………

Tác giả: ……………………………………………

Thông tin em biết: …………………………………

Trả lời

Phiếu đọc sách

Tên bài đọc: Tóc xoăn và tóc thẳng

Tác giả: Văn Thành Lê

Thông tin em biết: Lam có một bím tóc xoăn bồng bềnh, nổi bật giữa lớp.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Related Post

Leave a Comment

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568