Với giải bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Kiểm tra sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết
Toán lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán 2.

Bài 1. Trang 123 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số:

a) Số gồm 8 trăm và 8 chục được viết là: …………………………..

b) Số gồm 5 trăm và 8 đơn vị được viết là: …………………………

Trả lời:

a) Số gồm 8 trăm và 8 chục được viết là: 880.

b) Số gồm 5 trăm và 8 đơn vị được viết là: 508.

Bài 2. Trang 123 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

a) 603 =……………………………………………………………..

b) 750 = …………………………………………………………….

Trả lời:

a) 603 = 600 + 0 + 3

b) 750 = 700 + 50 + 0 

Bài 3. Trang 123 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số 776, 205, 250, 767 theo thứ tự từ bé đến lớn.

………………………………………………………………………

Trả lời:

Xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn, em được:

205, 250, 767, 776

Bài 4. Trang 123 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước cây trả lời đúng.

a) Cái bảng lớp em có chiều dài 3…

Tên đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

b) Một hình tam giác có kích thước mỗi đoạn thẳng đều bẳng nhau và bằng 5 cm, Vậy tổng độ dài các đoạn thẳng là:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Kiểm tra - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Cái bảng lớp em có chiều dài 3 m

Tên đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

B. m

b) Một hình tam giác có kích thước mỗi đoạn thẳng đều bẳng nhau và bằng 5 cm, Vậy tổng độ dài các đoạn thẳng là: 5 cm + 5 cm + 5 cm = 15 cm.

Em chọn đáp án C. 15 cm

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Kiểm tra - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Comments are closed.