Với giải vở bài tập Đạo đức lớp 2 Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn
bám sát VBT Đạo đức lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà Đạo đức lớp 2 Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng.

Hãy viết một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng.

Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng

Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng

a, Nam đã làm gì khi bị lạc mẹ?

b, Theo em, khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, chúng ta cần làm gì?

a, Nam đã nhờ cô bảo vệ thông báo trên loa để tìm mẹ.

b, Khi nhận được sự giúp đỡ của người khác chúng ta cần nói lời cảm ơn với họ.

 Em hãy viết lời đề nghị giúp đỡ trong các tình huống sau:

Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng

Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng

 Viết các thông tin vào ô trống và ghi nhớ để em có thể sử dụng khi cần thiết.

Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng

Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng

Hướng dẫn điền:

– Ở ô trống đầu tiên: có thể điền số điện thoại người thân (như bố mẹ, ông bà, anh chị,..)

– Ở ô trống thứ 2: 5 số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp là 111, 112, 113, 114, 115.

– Ở ô trống cuối: những người có thể giúp em khi gặp khó khăn nơi công cộng có thể là công an, bảo vệ,…

Xem thêm các bài giải vở bài tập Đạo đức lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Comments are closed.