Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 2 trang 15 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa
Tiếng Anh lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 2 trang 15 Tiếng Anh 2.

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát)

Bài nghe:

Unit 3 lesson 2 

Lời bài hát:

S, s, sea.

S, s, sail.

S, s, sand.

I can see the sea.

I can see the sail.

I can see the sand.

At the seaside.

Dịch:

S, s, sea (biển).

S, s, sail (cánh buồm).

S, s, sand. (cát)

Mình có thể thấy biển.

Minh có thể thấy cánh buồm.

Mình có thể thấy cát..

Ở bãi biển.

4. Listen and tick (Hãy nghe và tích)

Bài nghe:

Unit 3 lesson 2 

Đáp án:

Audio script:

1. I can see the sail. (Tôi có thể thấy cánh buồm.)

2. I can see the sand. (Tôi có thể thấy cát.)

Dịch:

1. Tôi có thể thấy cánh buồm.

2. Tôi có thể thấy cát.

5. Look and write (Hãy quan sát và viết)

Unit 3 lesson 2

Đáp án:

Sea (biển)

Sail (cánh buồm)

Sand (cát)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Leave a Comment