Với giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 28 Bài 39: Ôn tập sách Cánh diều hay nhất, chi tiết
sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Câu 1(trang 28 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Tìm trong bài tập đọc sau và gạch dưới:

1 tiếng chứa vần am (câu 5)

1 tiếng chứa vần ap (câu 4)

1 tiếng chứa vần ăm (câu 1, câu 6)

1 tiếng chứa vần ăp (câu 2)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 28 Bài 39: Ôn tập | Cánh diều

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 28 Bài 39: Ôn tập | Cánh diều

Câu 2(trang 28 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Tập chép:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 28 Bài 39: Ôn tập | Cánh diều

Trả lời: 

Học sinh tập chép theo mẫu. 

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Related Post

Leave a Comment

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568