Với giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 69 Bài 79: uyên, uyêt sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết
sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Câu 1 (trang 69 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Khoanh vào tiếng đúng:

 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 69 Bài 79: uyên, uyêt

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 69 Bài 79: uyên, uyêt

Câu 2 (trang 69 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Điền uyên hoặc uyết:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 69 Bài 79: uyên, uyêt

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 69 Bài 79: uyên, uyêt

Câu 3 (trang 69 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Nối:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 69 Bài 79: uyên, uyêt

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 69 Bài 79: uyên, uyêt

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Related Post

Leave a Comment

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568