Với giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 15 Bài 13: U, u, Ư, ư sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết
sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Câu 1 (trang 15 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Nối:

 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 15 Bài 13: U, u, Ư, ư

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 15 Bài 13: U, u, Ư, ư

Câu 2 (trang 15 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Khoanh theo mẫu:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 15 Bài 13: U, u, Ư, ư

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 15 Bài 13: U, u, Ư, ư

Câu 3 (trang 15 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Điền u hoặc ư:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 15 Bài 13: U, u, Ư, ư

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 trang 15 Bài 13: U, u, Ư, ư

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Related Post

Leave a Comment

Kết nối với Nexta

Email: cskh@nexta.edu.vn

Phone: (+84) 866077568